top of page

Teksten under vil bli oppdatert til Sandnesløpet 2021.

Sandnes IL avvikler Sandnesløpet 24. oktober innenfor gjeldende smittevern bestemmelser.

Grov plan for avvikling av årets løp:

 • Start og målområde (arenaen) vil som tidligere være Sandnes stadion

 • Tre distanser skal avvikles som tre separate arrangementer i løpet av dagen, dvs. 5 km, 10 km og 21 km.

  • Start kl. 10:30: 5 km

  • Start kl. 12:00: 10 km

  • Start kl. 14:00: 21 km

 • 1 km løpet og 5 km stafett utgår i 2020.

 • Barneløpet blir flyttet til Gisketjernet. Barn som melder seg på, vil få utdelt startnummer og kunne hente sin medalje etter endt løp.​ Løpingen må foregå med foresatt, og løypen vil være en en hel eller halv runde rundt Gisketjernet.

Andre forhold for arrangementet relatert til smittevern:

 • Maksimalt 200 deltakere på hvert arrangement der starten blir organisert i puljer a 20 i hver. Det vil være 1 minutt mellom hver pulje. Det blir foretatt seeding, og de raskeste vil starte først

 • Startplass for hver deltaker merkes med minimum 1 meters avstand til andre deltakere

 • Medaljer må den enkelte hente på anvist område etter endt løp 

 • Deltakere anmodes om å forlate stadion kort tid etter målgang

 • Arena skal være tømt for deltakere på et arrangement i god tid før neste starter

 • Tilskuere tillates ikke inne på arenaen

 • Kiosk vil IKKE være åpen

 • Ingen matutdeling til deltakere under eller etter løpet

 • Det blir ikke fartsholdere i årets løp

TAD.png
bottom of page